Barnehager mot 2030

Barnehager mot 2030 – strategi for barnehagekvalitet

Innen 2025 skal 50 prosent av alle ansatte i barnehagen være barnehagelærere. Det skal også bli flere ansatte med masterutdanning og fagarbeiderutdanning, og alle ansatte skal få mulighet til etter- og videreutdanning.

Tiltak

Regjeringen vil:

  • etablere et nasjonalt forum for barnehagekvalitet med deltakere fra sentrale aktører i sektoren for å følge opp strategien
  • revidere og videreutvikle de nasjonale virkemidlene for å støtte systematisk arbeid med kvalitetsutvikling
  • videreutvikle støtte til kommunen som barnehagemyndighet i tilsynet etter barnehageloven med forskrifter
  • innhente mer kunnskap om hvordan tilsynet fungerer for å vurdere hvordan vi bør utvikle tilsynet på sikt
  • bidra til et oppdatert og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om barnehagekvalitet

Ønsker du mer informasjon, anbefaler vi å se opptak fra Kickoff-konferansen som ble avholdt 5.mars.

Vil du vite mer? Les hele dokumentet her: