Kompetanse

Kompetanseutvikling i barnehagen inkluderer både individuell og kollektiv kompetanseutvikling for alle grupper ansatte. Staten bidrar med midler til kompetanseutviklingstiltak for ansatte i barnehagen, gjennom Utdanningsdirektoratet. Regjeringens årlige budsjettbehandlinger kan få konsekvenser for hvilke tiltak som videreutvikles og finansieres. Det finnes også flere private aktører som tilbyr etterutdanning rettet mot barnehagefeltet.

Som assistent i barnehagen, kan du ta kurs i barnehagefaglig kompetanse, du kan delta i barnehagebaserte kompetansetiltak som Regional ordning, du kan velge å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, og du kan søke barnehagelærerutdanning, både om du har generell studiekompetanse eller med en realkompetansevurdering.

Barne- og ungdomsarbeider kan delta i barnehagebaserte kompetansetiltak som Regional ordning, eller ta studiepoeng i oppvekstfag ved flere av fagskolene i Oslo og Viken. Du kan søke barnehagelærerutdanning, både om du har generell studiekompetanse, eller om du ønsker å bli realkompetansevurdert.

Som pedagogisk leder kan du lede og delta i barnehagebaserte kompetansetiltak som Regional ordning, eller du kan velge å ta videreutdanning eller en masterutdanning i barnehagefaglige emner. Har du faglig, administrativt eller personalansvar i barnehagen kan du søke nasjonal lederutdanning for barnehagelærer som tilbys ved flere ulike universitet og høyskoler.

Kompetanse for alle-her finner du kompetansetiltak som er åpne for alle ansatte i barnehagen.