Kompetanse rettet mot styrere

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager – Styrerutdanningen – OsloMet

Juss for ledere (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole) – OsloMet

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole) – OsloMet

DIGITALE ARRANGEMENTER

11.oktober 2022– Digitalt informasjonsmøte om kompetanseordninger for barnehager og skoler. Vi skal informere om kompetanseordningene, vise hvordan eiere etablerer kontakt med universitet og høgskoler, og hvordan eiere enkelt melder behov for tilskudd til kompetansetiltak i egne virksomheter.