Kompetanse rettet mot styrere

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager – Styrerutdanningen – OsloMet

Juss for ledere (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole) – OsloMet

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole) – OsloMet

DIGITALE ARRANGEMENTER

11.februar 2022- Veiledning som døråpner for profesjonsfelleskapet

Hvordan inkludere nyutdannede i barnehagen i profesjonsfellesskapet på arbeidsplassen best mulig? Prosjektgruppen med ansvar for veiledning av nyutdannede barnehagelærere på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) inviterer til årets første fagseminar. Påmelding her.