Kompetanse rettet mot styrere

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager – Styrerutdanningen – OsloMet

Juss for ledere (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole) – OsloMet

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid (modulbasert videreutdanning for ledere i barnehage og skole) – OsloMet

Barnehage- og skolemiljø og ledelse (modulbasert videreutdanning for skoleledere)

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng)-Høyskolen i Østfold

DIGITALE ARRANGEMENTER

Lek i begynneropplæringen-Velkommen til en nasjonal konferanse som har til hensikt å dele og utvikle ny kunnskap om lek i overgangen fra barnehage til skole og i begynneropplæringen. Når: 23. og 24.oktober 2023.

Veilederes etiske dilemma (Veiledning av nyutdannede barnehagelærere)– Nyutdannede barnehagelærere kan møte både interne og eksterne veiledere gjennom gruppeveiledning. Denne digitale workshopen har fokus på veilederrollen, etiske dilemmaer, tillit og delingskultur.- Dato/Tid- 27.april 2023/ Påmelding