Kompetansetiltak rettet mot pedagogisk leder og barnehagelærere

Veiledning av nyutdannede (udir.no) Veiledningsordningen skal bidra til en bedre overgang mellom utdanning og yrke ved at de nyutdannede får en større trygghet og bevissthet om egen kompetanse og finner seg godt til rette i yrkesrollen. 

Godkjenning av utenlandske utdanninger (NOKUT) – Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i Norge. 

Videreutdanning for barnehagelærere (udir.no) – Videreutdanning for barnehagelærere som er ansatt i en barnehage, og andre med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å kvalifisere seg til stilling som pedagogisk leder – Årets søknadsfrist er gått ut