Kompetansetiltak rettet mot pedagogisk leder og barnehagelærere

«Heia laget rundt barnet og eleven» (STATPED) 8.-9. desember arrangere STATPED fagtorg med tema nært knyttet til laget rundt barnet, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målgruppe for konferansen er blant annet styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og annet personale i laget rundt barn og elever med særskilte behov. Fagtorget er gratis og krever ingen påmelding.

Veiledning av nyutdannede (udir.no) Veiledningsordningen skal bidra til en bedre overgang mellom utdanning og yrke ved at de nyutdannede får en større trygghet og bevissthet om egen kompetanse og finner seg godt til rette i yrkesrollen.  

Godkjenning av utenlandske utdanninger (NOKUT) – Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i Norge.  

Videreutdanning for barnehagelærere (udir.no) – Videreutdanning for barnehagelærere som er ansatt i en barnehage, og andre med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å kvalifisere seg til stilling som pedagogisk leder – Søknadsportalen åpner 1. februar 2022.

I Oslo og Viken vil du finne følgende tilbud om videreutdanning for barnehagelærere:

Barns Språkutvikling og språklæring  

Fysisk – motorisk utvikling og aktivitet 

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø  

Spesialpedagogikk 

Veilederutdanning for praksislærere 

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for deg som har en annen barnefaglig utdanning  

Styrerutdanning – nasjonal lederutdanning for styrer i barnehagen  

Digital kompetanse i barnehagen – Videreutdanning for barnehagelærere

Ledelse av utviklings og endringsarbeid  

Vil du fordype deg i barnehageledelse?

Juss for ledere  

Workshop for gruppeveiledere for nyutdannede barnehagelærere-I workshopen lærer du å ta utgangspunkt i nyutdannedes positive arbeidserfaringer og bruke narrativer til å skape sammenheng og mening for å reflektere over praksis. Vi ser også nærmere på forslaget om å innføre en rett til et introduksjonsår for nyutdannede lærere. Dato/Tid- 28. februar 2023 /09:00 til 12:00. Påmelding.