Kompetansetiltak spesielt rettet mot assistenter i barnehagen

 

Barne- og ungdomsarbeider ved Folkeuniversitetet – for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater. 

Fagopplæring med språkstøtte – Oslo VO Helsfyr tilbyr et eget yrkesrettet utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev. 

Barnehagelærerutdanning, deltid på Høgskolen i Østfold  Ønsker du å bidra til at barn får et godt utgangspunkt for resten av livet? Ønsker du å være med på å gi barn en trygg og god barndom?  Ser du for deg en stilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Har du lyst på lederansvar? Utdanningen gis som et studium i henhold til gjeldende forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 4. juni 2012, revidert 2018. Studiet omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng. 

Barnehagelærerutdanning, heltid på Høgskolen i Østfold (HiØ) Gjennom utdanningen får du en solid kunnskap om barns læring og utvikling. Du lærer å formidle grunnleggende fag på en praktisk måte og får kunnskap om hvordan du jobber med prosesser der barns medvirkning står i sentrum. Du får også erfaring med hvordan du planlegger, gjennomfører og leder pedagogisk arbeid i en barnehage. Det siste studieåret kan du velge mellom flere fordypningsemner. 

Barnehagelærerutdanning på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) . Du kan studere barnehagelærer som treårig studium ved våre campuser i Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Barnehagelærer tilbys også som et fireårig samlings- og nettbasert studium ved campus Notodden og som fireårig deltidsstudium ved campus Vestfold. Vi gjør oppmerksom på at det er fire obligatoriske samlinger per semester i Notodden for det nettbaserte studiet. 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) på OsloMet. Arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning er en mulighet for fagarbeidere og assistenter til å kombinere studier og arbeid. Arbeidsplassen en viktig læringsarena, og du må være ansatt i barnehage i hele studietiden. Studieplassene er reservert for ansatte i barnehager i Oslo og Viken, og kommuner og bydeler med størst mangel på barnehagelærere prioriteres. Barnehagen du er ansatt må stille med en mentor på arbeidsplassen, som får tilgang til digitale læringsplattformer og et lite honorar for å følge deg på veien fra assistent i barnehagen til utdannet barnehagelærer. Søknadsfrist 1. mars 2022  

Barnehagelærerutdanning, samlings- og nettbasert, deltid på OsloMet – Utdanningen er tilrettelagt for deg som er ansatt som fagarbeider eller assistent i barnehage og som ønsker å utdanne deg til barnehagelærer eller pedagogisk leder  

Barnehagelærerutdanning, heltid på OsloMet Et fulltidsstudium over tre år. Dette studiet er for deg som har et stort ønske om å jobbe med barn og som har lyst til å være med å forme en av våre viktigste ressurser – nemlig barna våre! Som barnehagelærer vil du skape en trygg hverdag gjennom lek, læring og omsorg. Du vil være en utrolig viktig person i mange barns liv og vil ha en veldig spennende og kreativ hverdag. 

Barnehagelærerutdanning i Norge – en samleside fra studentum.no for alle studieprogram som føre til en barnehagelærerutdanning