Kompetansetiltak spesielt rettet mot barne -og ungdomsarbeidere i barnehagen

Fagskolene på Østlandet– tilbyr videre studier i relevante fag for deg som arbeider i barnehage, som er fagarbeider eller har arbeidet noen år i barnehagen. 

Barnehagelærerutdanning, deltid på Høgskolen i Østfold (HiØ) Ønsker du å bidra til at barn får et godt utgangspunkt for resten av livet? Ønsker du å være med på å gi barn en trygg og god barndom?  Ser du for deg en stilling der du daglig samarbeider med barn, foreldre og kolleger? Har du lyst på lederansvar? Utdanningen gis som et studium i henhold til gjeldende forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 4. juni 2012, revidert 2018. Studiet omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar del på 30 studiepoeng. 

Barnehagelærerutdanning på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) . Du kan studere barnehagelærer som treårig studium ved våre campuser i Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Barnehagelærer tilbys også som et fireårig samlings- og nettbasert studium ved campus Notodden og som fireårig deltidsstudium ved campus Vestfold. Vi gjør oppmerksom på at det er fire obligatoriske samlinger per semester i Notodden for det nettbaserte studiet. 

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) på OsloMet. Arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning er en mulighet for fagarbeidere og assistenter til å kombinere studier og arbeid. Arbeidsplassen en viktig læringsarena, og du må være ansatt i barnehage i hele studietiden. Studieplassene er reservert for ansatte i barnehager i Oslo og Viken, og kommuner og bydeler med størst mangel på barnehagelærere prioriteres. Barnehagen du er ansatt må stille med en mentor på arbeidsplassen, som får tilgang til digitale læringsplatformer og et lite honorar for å følge deg på veien fra assistent i barnehagen til utdannet barnehagelærer. Søknadsfrist 1. mars 2022  

Barnehagelærerutdanning, samlings- og nettbasert, deltid på OsloMet – Utdanningen er tilrettelagt for deg som er ansatt som fagarbeider eller assistent i barnehage og som ønsker å utdanne deg til barnehagelærer eller pedagogisk leder  

Godkjenning av utenlandske utdanninger (NOKUT) – Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i Norge.