Mer kompetanse

Nettbaserte kurs-NAFO

Kompetansepakker om barnehage- og skolemiljø-Utdanningsdirektoratet

Barnehagelærer-Bachelorprogram-OsloMet

Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU) – Oslo og Viken

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage-OsloMet

Fiskesprell kurs-kurs for barnehageansatte

Assistent i barnehage og skole-Folkeuniversitetet

Forskerfabrikken- barnehagekurs

Sprell i jungelen-gratis digital kurs

Trygg glutenfri mat og matglede ( 10.08.2021) -gratis nettkurs


Barne- og ungdomsarbeider – fagbrev-Folkeuniversitetet

Barne- og ungdomsarbeider-Oslo Vo Helsfyr

Oppvekstfag- Fagskolene på Østlandet


Digital kompetanse i barnehagen-HIOF (30 studiepoeng)

Realfag i barnehagen-USN

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk-videreutdanning-OsloMet

Småbarnspedagogikk-USN

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 studiepoeng)-HiØ

Veilederutdanning for lærere i grunnskole, barnehage og videregående opplæring (masternivå)-USN

Videreutdanning for barnehageansatte – Kompetanse for fremtidens barnehage (KFB)-USN

Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng)-HiØ

Doktorgrad i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole-USN


Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager – Styrerutdanningen-OsloMet

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen-USN

Videreutdanning for ledere-Utdanningsdirektoratet