Kompetanse

Kompetanseutvikling i barnehagen inkluderer både individuell og kollektiv kompetanseutvikling for alle grupper ansatte. Staten bidrar med midler til kompetanseutviklingstiltak for ansatte i barnehagen, gjennom Utdanningsdirektoratet. Regjeringens årlige budsjettbehandlinger kan få konsekvenser for hvilke tiltak som viderutvikles og finansieres. Det finnes også flere private aktører som tilbyr etterutdanning rettet mot barnehagefeltet.

Som assistent i barnehagen, kan du ta kurs i barnehagefaglig kompetanse, du kan delta i barnehagebaserte kompetansetiltak som Regional ordning, du kan velge å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider ,og du kan søke barnehagelærerutdanning, både om du har generell studiekompetanse eller med en realkompetansevurdering.

Barne- og ungdomsarbeider kan delta i barnehagebaserte kompetansetiltak som Regional ordning, eller ta studiepoeng i oppvekstfag ved flere av fagskolene i Oslo og Viken. Du kan søke barnehagelærerutdanning, både om du har generell studiekompetanse, eller om du ønsker å bli realkompetansevurdert.

Som pedagogisk leder kan du lede og delta i barnehagebaserte kompetansetiltak som Regional ordning, eller du kan velge å ta videreutdanning eller en masterutdanning i barnehagefaglige emner. Har du faglig , administrativt eller personalansvar ibarnehagen kan du søke nasjonal lederutdanning for barnehagelærer som tilbys ved flere ulike universitet og høsyskoler.

2.Kurs og etterutdanning rettet mot ansatte i barnehagen – både offentlige og private organisasjoner tilbyr kurs som er spesilet rettet mot deg som har ditt daglige arbeid i barnehagen

3. Kompetanseutvikling for barnehageansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge

4. Regional ordning ved OsloMet (storbyuniversitetet)

5. Regional ordning ved Høgskolen i Østfold – lenke kommer

6. Barne- og ungdomsarbeider ved Folkeuniversitetet for deg som har allsidig praksis med å jobbe med barn og unge, og ønsker fagbrev. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater.

7. Fagopplæring med språkstøtte – Oslo VO Helsfyr tilbyr et eget yrkesrettet utdanningsløp for voksne minoritetsspråklige som ønsker å utdanne seg til barne- og ungdomsarbeidere med fagbrev.

8.Fagskolene på Østlandet – tilbyr videre studier i relevante fag for deg som arbeider i barnehage, og som er fagarbeider eller har arbeidet noen år i barnehagen.

9.Barnehagelærerutdanning og videreutdanning, studiesteder i Oslo og Viken – OsloMet (Storbyuniversitetet), Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) og Høgskolen i Østfold til byr alle bachelorutdanning som barnehagelærer og ulike videreutdanninger spesielt rettet mot barnehagefeltet. Søknadsfrist 15. april for studier som søkes via samordna opptak

8.Veiledning av nyutdannede (udir.no) Veiledningsordningen skal bidra til en bedre overgang mellom utdanning og yrke ved at de nyutdannede får en større trygghet og bevissthet om egen kompetanse og finner seg godt til rette i yrkesrollen.

9.Godkjenning av utenlandske utdanninger (NOKUT) – Hvis du er utdannet barnehagelærer eller tilsvarende fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for å jobbe som styrer eller pedagogisk leder i Norge.

10.Videreutdanning for barnehagelærere (udir.no) – Videreutdanning for barnehagelærere som er ansatt i en barnehage, og andre med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å kvalifisere seg til stilling som pedagogisk leder – Årets søknadsfrist er gått ut

11.Nasjonal lederutdanning for styrere (udir.no) Lederutdanning for styrere og assisterende styrere er en utdanning for styrere/ daglig ledere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar. Utdanningen tilbys ved flere høgskoler og universitet i Oslo og Viken , og også ellers i landet.

12. Videreutdanningsmoduler for ledere i barnehagen – hver modul er på 15 studiepoeng, og er et tilbud til ledere i skole og barnehage som vil utvikle kompetanse innen et avgrenset område. Søknadsfrist 1. mai

13.Barnehagelærerutdanning, i blant annet Norge en nettportal og søkermotor (Studentum.no) viet høyere utdanning i hele Europa.