OsloVikenBarnehager

På denne nettressursen vil du finne inspirasjon til deg daglige arbeidet i barnehagen, som for eksempel arbeid med barnehagens verdigrunnlag, innhold og arbeidsmåter.

Mest besøkte sider i 2023:
Pedagogisk dokumentasjon
Mangfold og gjensidig respekt
Podcaster om livet i barnehagen

OsloVikenBarnehager(OVB) ønsker å være en digital delingsplattform der barnehagene i regionen, universitetene og høgskoler kan dele ut fortellinger og dele sine erfaringer og kompetanse. OsloVikenBarnehager er et underprosjekt fra Regional ordning og er finansiert av midler fra Samarbeidsforum.

Noen av bidragene finner du her:

Du vil også finne podcaster som fokuserer på barnehagehverdagen med nye ideer og gode refleksjoner. Med vår egen podcast «Mellomrommet» i førersetet.

Vi har en egen kanal på Facebook og Instagram hvor vi jevnlig oppdaterer med relevant informasjon. Følg oss på sosiale medier.