HJEM

Hva er OsloVikenBarnehager.no?

OsloVikenBarnehager.no (OVB) er en del av Regional ordning, og utviklet av OsloMet-Storbyuniversitetet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høyskolen i Østfold.

Tiltakene i regional ordning skal bidra til at barnehager i Oslo og Viken arbeider målrettet med kompetanseutvikling for alle ansatte og sikrer at alle barn får barnehagetilbud med høy og likeverdig kvalitet.

Hvem bidrar?

OsloVikenBarnehager (OVB) skal også være en digital delingsplattform der barnehagene i regionen, universitetene og høgskolen kan legge ut fortellinger og dele sine erfaringer og kompetanse.

Eksempel på støtte i ordningen

  • Veiledning og faglige støtte
  • Observasjon og innspill til endringsfokus
  • Faglig støtte til kompetanseutvikling
  • Jevnlig oppfølging av barnehagen over tid

Inspirasjon til barnehagens praksis

Trenger du kompetanseløft?

Universitetene og høyskolene som tilbyr bachelor- og masterprogram barnehagekunnskap og en rekke etter-og videreutdanninger.