OsloVikenBarnehager

På denne nettressursen vil du finne inspirasjon til deg daglige arbeidet i barnehagen, som for eksempel arbeid med barnehagens verdigrunnlag, innhold og arbeidsmåter.

OsloVikenBarnehager(OVB) ønsker å være en digital delingsplattform der barnehagene i regionen, universitetene og høgskoler kan dele ut fortellinger og dele sine erfaringer og kompetanse.

Noen av bidragene finner du her:

Du vil også finne podcaster som fokuserer på barnehagehverdagen med nye ideer og gode refleksjoner. Med vår egen podcast «Mellomrommet» i førersetet.

Denne nettressursen har også en fane for kompetanse hvor du finner en inngang til mindre og større kompetansetiltak for alle ansatte i barnehagen.

Vi har en egen kanal på Facebook og Instagram hvor vi jevnlig oppdaterer med relevant informasjon. Følg oss på sosiale medier.