OsloVikenBarnehager.no

På denne nettressursen vil du finne inspirasjon til deg daglige arbeidet i barnehagen, som for eksempel arbeid med barnehagens verdigrunnlag, innhold og arbeidsmåter.

Du vil også finne podcaster som fokuserer på barnehagehverdagen med nye ideer og gode refleksjoner. Med vår egen podcast «Mellomrommet» i førersetet.

Denne nettressursen har også en fane for kompetanse hvor du finner en inngang til mindre og større kompetansetiltak for alle ansatte i barnehagen.

Eksempel på fortellinger

OsloVikenBarnehager(OVB) ønsker å være en digital delingsplattform der barnehagene i regionen, universitetene og høgskoler kan dele ut fortellinger og dele sine erfaringer og kompetanse.

Noen av bidragene finner du her:

Flere ressurser og nettsider

Vi har en egen kanal på Facebook hvor vi jevnlig oppdaterer med relevant informasjon.

De nasjonale senterene har lang erfaring med å lage kompetanseutviklingsløp og fagressurser i tett samarbeid, og er naturlige samarbeidspartnere i Regional ordning.

Utdanningsdirektoraret (UDIR) har også utviklet støttemateriell til Rammeplan for barnehager.

Inspirasjon til barnehagens praksis

Trenger du kompetanseløft?

Universitetene og høyskolene som tilbyr bachelor- og masterprogram barnehagekunnskap og en rekke etter-og videreutdanninger.