Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal gi barna tilgang til ressurser som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer. Barna skal gis muligheter til å ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Personalet skal la barna møte et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og delta i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre. Ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi skal brukes for å uttrykke seg estetisk. Fagområdet skal bidra til at barna opplever glede og stolthet over egen tilhørighet.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Ressursbase


Fantasifull.no er en nettside som drives av to utdannede førskolelærere, som har fordypning innen kunst og håndverk og kunstfag.


Jul i barnehagen

TRALL er en sang-app under utvikling for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. TRALL har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før.


Her finner du 46 000 kunstverk og objekter fra Nasjonalmuseets samling. Utforsk dine favoritter og lag egne samlinger sammen med barn.


E-læring: sang og musikk i barnehagen- et pedagogisk musikkprogram for de voksne i barnehagen, som bidrar til tilretteleggelse av sangstunden med barna


Litteraturtips:

Tittel: Med kunst i barnehagen
Forfatter: Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Utgitt: 2017
ISBN: 9788245015331

«Kunstens funksjon er mer enn behag. Kunst skal pirre og åpne opp for følelser, nysgjerrighet, utforskning og eksperimentering. God kunst skal kjennes på kroppen, henvende seg til sansene og til intellektet. Kunst er språk! Rike kunstopplevelser gir næring til barns undring, fabulering, egen kulturskaping og lek. I boka Med kunst i barnehagen tar forfatteren for seg kunst som et mulighetsfelt for faglig pedagogisk arbeid i barnehagen, og du møter ulike perspektiver knyttet til kunst, barns kunstmøter og barnehagelærerens rolle og ansvar i ulike kunstfaglige kontekster.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Boka om kunst og håndverk i barnehagen
Forfatter: Nina Scott Frisch (red.), Mari-Ann Letnes (red.) , Jørgen Moe (red.)

Utgitt: 2018
ISBN:9788215027661

«Boka presenterer ulike relevante teorier om barns visuelle uttrykk, lek med materialer, skapende læreprosesser, samt møter med kunst og en visuell formkultur. Barnehagen har et viktig samfunnsoppdrag i barns danningsprosesser knyttet til lek, opplevelse, ferdigheter og læring innen aktiv bruk av all kulturskapt form. Kultur for, med og av barn i barnehagealder er utgangspunktet for bokas innhold og forfatternes behandling av relevant fagdidaktikk innenfor kunst og formkultur, materialer, redskaper, teknikker, farge, form og komposisjon.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Kunst, kultur og kreativitet
Forfatter: Aud Berggraf Sæbø, Kari Bakke, Cathrine Jenssen

Utgitt: 2017
ISBN:9788245021479

«Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i prosjektbasert arbeid i barnehagen? Ønsker du å forstå hva som karakteriserer skapende kunstfaglig arbeid? Med denne reviderte utgaven av boken Kunst, kultur og kreativitet ønsker forfatterne å inspirere alle som er opptatt av å skape gode barnehager for dagens og fremtidens barn. Temaet for boken er barnehagens arbeid med kunstfagene drama, forming, musikk og litteratur. Det kunstfaglige området blir presentert fag for fag fra ulike ståsted og med ulike stemmer, samtidig som fellesskapet og mulige forbindelser mellom fagene blir synliggjort.» ( Fagbokforlaget)