Læring

TEKST


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Lekbasert læring utvikler barns lyst til å lære, og hjelper deg å nå rammeplanens mål.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Læring 
Forfatter: Maria Øksnes og Einar Sundsdal (red.)

Utgitt: 2016
ISBN: 9788202473860

«I Læring presenterer nordiske forskere ny kunnskap om barns læring. Artiklene i denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er et bidrag til den pågående utviklingen av ny innsikt i hvordan barn lærer. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Artiklene har relevans som aktuell forskning for profesjonelt arbeid med barn.» (Cappelen Damm)