Barnehagens verdigrunnlag

Barndommen har en egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonaler konvensjoner som Norge har sluttet seg til; slik som barnekonvensjonen og ILO konvensjonen (jfr. Rammeplanen).

Les mer om barnehagens verdigrunnlag på de ulike temasidene: