Barnehagens digitale praksis

Rammeplan for barnehagen tydeliggjør at digitale verktøy skal støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Barnehagefaglig digital kompetanse innebærer at personalet har basiskompetanse i digitale verktøy og er i stand til å bruke digitale verktøy og medier pedagogisk i arbeid med barnehagebarn. Digital kompetanse omhandler også om å utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, opphavsrett og kildekritikk og ivaretakelse av barnas personvern. I dagens og framtidens barnehage er barnehagefaglig digital kompetanse like selvfølgelig som annen kompetanse som forventes av den profesjonelle barnehagelæreren (Haug 2015*). 

*Haug, K.H. og Jamissen, G. (2015). Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.

Hvorfor er digital praksis viktig og riktig i barnehagen?

Det er ulike meningsbrytere knyttet til tema digital praksis i barnehage, og det kan være lett å gå seg vill i mylderet av muligheter. Digital praksis kan være så mangt, og det det er mye mer enn apper på telefonen og passiv bruk av iPad. Tiden vi er i krever at barna utvikler digital kompetanse.

Vi vil med denne siden bidra til å gi inspirasjon og praksiseksempler som kan være morsomme og teste ut i egen praksis.

FORTELLINGER FRA BARNEHAGENE

Animer tegningene dine eller barna sine!
Tips og triks med Malin Lifvergren
Digger du? Digger jeg?


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Digital kreativitet i barnehagen er en idebank for bruk av digital teknologi og digitale medier på en kreativ og skapende måte sammen med barnehagebarn.


Tar dere vare på barnas personvern og integritet? Det tas mange bilder av barn, både i barnehagen, på skolen og på fritiden. Med det brede tilbudet av nettbaserte tjenester, har det aldri vært enklere å dele disse bildene med foreldre eller andre for å vise fram barnas hverdag. Hvor flinke er dere til å verne om barnas rett til privatliv og til å lytte til barnas mening om disse bildene? Og hvor bevisste er dere på grunnen til at dere tar bilder av barna og hva dere gjør med disse bildene? (dubestemmer.no)


Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger (UDIR).


Matematikksenteret er et ledende kompetansemiljø som jobber med kompetanseutvikling, forskning, formidling og utvikling av læringsressurser og digitale verktøy, i tett samarbeid med praksisfeltet. 


VEBB er et vurderingsverktøy som barnehagelærere og andre kan bruke for å sjekke om digitale bøker passer til språkaktiviteter i barnehagen.


Episode 61 -Hva gjør det med leken når teknologi brukes i barnehagehverdagen? Eller gjør det noe med leken?


Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier.Lenker til fagartikler

Litteraturtips:

Tittel: Digitale barnehagepraksiser 
Forfatter: Jæger, Sandvik og Waterhouse (red.)

Utgitt: 2019
ISBN: 9788202632168«Denne antologien løfter fram muligheter og utfordringer ved barnehagens digitale praksiser, sett fra ulike faglige ståsteder. Boka behandler perspektiver fra fagene norsk, matematikk, naturfag, fysisk fostring, musikk, kunst og håndverk, mediepedagogikk, pedagogikk og ledelse. Hva innebærer det for barnehagenes praksis når de ansatte skal bruke digitale verktøy som arbeidsmåte sammen med barn?» (Cappelen Damm)


Tittel: Barnehagens digitale arenaer
Forfatter: Maria Dardanou, Elin Dybdal Simensen, Maria Solberg Mossin

Utgitt: 2021
ISBN: 9788215044934

«Denna boka viser hvordan barnehagefaglige aktiviteter og prosjekter i en barnehage enkelt kan deles med andre barnehager. Aktivitetene og prosjektene som beskrives, er nært knyttet til praksisfeltet med både analoge og digitale utgangspunkt.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Digital praksis i barnehagen
Forfatter:Nina Bauer Bølgan

Utgitt: 2018
ISBN: 9788245023206

«Boken er en introduksjon til digitalt arbeid i barnehagen, og et bakteppe for diskusjon og refleksjon om barnehagens digitale praksis. Profesjonsfaglig digital kompetanse er nødvendig for å skape god digital praksis preget av nysgjerrighet, eksperimentering, kreativitet og skaping.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Regler for bilder, film og lydopptak i barnehagen
Forfatter: Øystein Stette

Utgitt:2020
ISBN: 9788283722475

«Utredningen redegjør for regelverket rundt bilder, film og lydopptak blant annet i barnehagen, og om barnehagens adgang til å regulere bruken av disse når de er tatt av ansatte, pårørende, andre besøkende og mediene.
Dette heftet inneholder utdrag fra utredningen med aktuelle temaer som: personvern, taushetsplikt, utarbeiding av samtykkeskriv, forsvarlig arbeidsmiljø, lagring og publisering av bilder og opptak, profesjonelle fotografers barnehagefotografering.» ( Fagbokforlaget)