Nærmiljø og samfunn

Barns medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnekonvensjonen kan introduseres i barnehagen.  Personalet skal sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen for dem selv og andre. Barna i barnehagens skal ha like muligheter, likestilling skal fremmes og diskriminering motvirkes. Lokalhistorie og lokale tradisjoner, samt en introduksjon til steder og samfunnsinstitusjoner i barnehagens nærmiljø er vesentlige erfaringer for barna. Barna skal få kjennskap til samisk kultur og levesett, og at samene er Norges urfolk. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Norsk Friluftsliv har samlet her en digitalpakke med informasjon, inspirasjon og ressurser som vil være til hjelp når kommuner/bydeler skal ta i bruk friluftsliv.


Med Steg for Steg er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i et system som gir en enkel ”oppskrift” og ramme for samlinger med barnegruppen. Opplegget gir rom for improvisasjon og lokale tilpasninger. 


Nærmiljø og samfunn – aktivitet 1-Hvor i all verden?


Turer og aktiviteter


Eidsvollsbygningen for de yngste. Bli med når Anne viser og forteller om Grunnloven, 17. mai og går i en av de hemmelige gangene i veggen i Eidsvollsbygningen – en fortelling for de yngste.


Trafikk i barnehagen er et spennende tema som passer inn i hverdagen. Barna opplever trafikk når de er på tur, hver gang de drar til og fra barnehagen, de erfarer trafikk gjennom lek og observasjon av hva de voksne gjør.


TRYGG TRAFIKK-SANGER-YOUTUBE


Barnas trafikklubb er gratis og åpen for alle. På forsiden finner dere en strømmeside med enkel tilgang til alt nytt innhold. Vi oppfordrer alle ansatte i barnehage og skole til å gjøre seg kjent med støtteressursene som er laget til hver tv-serie. Vi håper at innholdet inspirerer dere voksne å ha mange gode samtaler om trafikkopplæring med barna.


NAFFENs trafikkboks er en boks som skal gjøre det enklere og morsommere å lære barnehagebarn i alderen 3-6 år om trafikksikkerhet. Oppi denne boksen finnes alt som trengs for å lære barna om de viktigste temaene i trafikken på en morsom og engasjerende måte.


Brannbamsen Bjørnis er nasjonal satsing når det gjelder brannvernopplæring for barn i barnehager. 


Linker til fagartikler:


Litteraturtips:

Tittel: Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse.
Forfatter: Kari Spernes og Marianne Hatlem

Utgitt: 2019
ISBN: 9788205525252

«Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse vil forsøke å gi svar på disse og lignende problemstillinger gjennom teori, eksempler fra praksisfeltet, øvelser og refleksjonsoppgaver. Boka gir innhold til blant annet begrepene «mangfold», «kultur», «identitet» og «integrering». Den belyser også det flerkulturelle perspektivet i barnehagens styringsdokumenter, og den viser konkret hva det kan innebære at barn og foreldre med innvandrerbakgrunn er ressurser i barnehagen.» (Gyldendal)


Tittel: Nærmiljø og samfunn i barnehagen
Forfatter: Kari Hoås Moen

Utgitt: 2011
ISBN: 9788215017068

«Forfatteren belyser hvilken betydning kunnskap om nærmiljø og samfunn kan ha for barns opplevelse av identitet, mening og tilhørighet. Hun viser også hvordan man kan arbeide med nærmiljø og samfunn og integrere det i barnehagens virksomhet. Boka skal fremme bevissthet og refleksjon omkring samfunnsperspektivet i barnehagens innhold med utgangspunkt i fagområdet nærmiljø og samfunn.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Sosial kompetanse
Forfatter: Kari Lamer

Utgitt: 2014
ISBN:9788205455207

«Dette vet vi om … Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.» (Gyldendal)