Inspirasjon

Målet med «Inspirasjon» er å samle lenker til eksisterende digitale ressurser og andre nettsteder.  Du skal slippe å lete etter informasjon, nettressurser og forskningsbasert kunnskap som du trenger til pedagogisk arbeid og kompetanseutvikling i din barnehage.  

Alternativt kan du velge blant kategoriene under for å gå direkte til fortellinger som er publisert knyttet til et tema: