Særlige formål

Barnehagelovens §1 handler om barnehagens formål. §1a gir private barnehager adgang til å bestemme at verdiene i lovens formmålsbestemmelse skal samsvare med en annen religiøs eller filosofisk overbevisning , eller fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål. Bestemmelse om særlige formål skal fastsettes i barnehagens vedtekter, og det skal fremgå hva det innebærer. (Rammeplanen)


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for norske montessoriskoler, barnehager og andre interesserte. 


Steinerbarnehageforbundet i Norge er en interesseorganisasjon for alle Steinerbarnehager i Norge. De jobber med utvikling og synliggjøring av steinerpedagogikken som et pedagogisk alternativ blant landets barnehager.


Linker til fagartikler:


Litteraturtips: