Natur, miljø og teknologi

I dette fagområdet skal barnehagen bidra til at elle barn får oppleve naturens mangfold og får utforske naturen, med gode friluftsopplevelser året rundt.  Barnehagen skal bidra til at barn lærer av naturen, utvikler respekt for og får en begynnende forståelse hvordan de best kan ta vare på naturen. Barna skal få kunnskap om fugler, dyr  og planteliv og kjennskap til menneskets livssyklus. Konstruksjoner av ulike materialer og mulighetene som ligger i redskap og teknologi er også en del av dette fagområdet.

Bruk av naturen I barnehage antas å redusere, stress, minske konflikter, støtte lek på tvers av kjønn  og bedre motorikk (sammenlignet med lek på barnehagens uteplasser). 

«Forskere la skogbunn i barnehager. Det endret barnas immunsystem«


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. de arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det
nytter å gjøre noe.


Lær barn og unge om å leve bærekraftig og ta vare på naturressursene. Alt er gratis og tilpasset nye kompetansemål.


I listevisningen under finner du alle 138 aktivitetene på forskerfrø.no i alfabetisk rekkefølge. 


Her finner du informasjon og inspirasjon til hvordan lykkes med utviklingen av det fysiske miljøet i barnehagen. Få konkrete tips til hvordan du kan forsterke miljøet og gjøre det mer inspirerende og funksjonelt.


Friluftsrådenes Landsforbund og de interkommunale friluftsrådene rundt om i landet vil gjerne bidra til at barnehager bruker naturen enda mer til lek og læring.


Tips for høstingsaktiviteter i barnehager og grunnskoler


Vannsekken er et pedagogisk materiell utviklet for bruk i barnehagene og barneskole. Vannsekken introduserer barn for undring, eksperimentering og systematisering rundt vann og miljø. 


Norsk Friluftsliv har samlet her en digitalpakke med informasjon, inspirasjon og ressurser som vil være til hjelp når kommuner/bydeler skal ta i bruk friluftsliv og frivillighet.


Plakater om friluftsliv på flere språk


Natursti med QR-koder

Lag en natursti med spennende informasjonsposter om naturfenomenene i nærmiljøet. Bor det kanskje en ugle i treet? Hva liker den å spise? Hvordan ser eggene ut til trosten som bor i treet? Og hvordan høres det ut når den synger? Hva heter disse blomstene? Kan vi en sang om fugler?


Fang detaljene med digital mikroskop

Digitalt mikroskop er en håndholdt liten dings med innebygd kamera og lys. Toppen kan skrus rundt, en slags zoom-funksjon, som gjør at man kan forstørre bitte små detaljer. Mikroskopet har en USB-kabel som kobles til en skjerm/datamaskin, og bilde av objektet som studeres kommer da opp på skjermen. Noen mikroskop har mulighet for å ta stillbilder, video og lydopptak.


Å starte med koding i barnehagen-ressurser


Aktiviteter for barnehagen/førskolen


Rom for barn-ressurser


Programmering i barnehagen. Hva handler programmering om?
Hvilke erfaringer bør barna i barnehagen få med programmering?


Her finner du eksempler på hvordan applikasjoner kan utvide og berike arbeidet med matematikk i barnehagen.Litteraturtips:

Tittel: Natur, miljø og teknologi i barnehagen
Forfatter: Hjørdis H. Krosshøl Bakke

Utgitt: 2018
ISBN: 9788215029283

«Boken gir en grunnleggende innføring i fagområdet natur, miljø og teknologi i barnehagen og viser hvordan barnehagen kan arbeide praktisk med natur- og realfag.I tillegg til lettleste fakta om vanlige norske planter og dyr inneholder boken mange forslag til aktiviteter og enkle eksperimenter, som gjør naturfenomener mer begripelig for barna.» (Universitetsforlaget)


Tittel: Realfag i barnehagen – barn og barnehagelærere undersøker naturens lovmessigheter
Forfatter: Stig Broström, Thorleif Frøkjær

Utgitt: 2016
ISBN: 9788273911766

«Barnehagebarn og forskere bruker på mange vis den samme naturvitenskapelige arbeidsmetode når de nærmer seg et interessant fenomen; observasjon, hypotese, datainnsamling, undersøkelse og konklusjon. Det handler om å «besvare» barns mange spørsmål om naturvitenskapelige temaer uten å gi dem «løsningen», men i stedet foreta små eksperimenter og undersøkelser sammen med barna. Boken presenterer metoder for å støtte barna i å undre seg, formulere hypoteser, samle inn data og konkludere. Hvorfor ser meitemarken slik ut? Hvilke gjenstander kan flyte på vannet? Bokens forfattere har sammen med barnehagelærere gjennomført et aksjonslæringsprosjekt, og boken inneholder mange eksempler fra dette prosjektet samt relevant teori om læring og realfag. » (Ark)


Tittel: Barn i by. Natur, helse og bevegelse i byer og bynære strøk


Forfatter: Kari Anne Jørgensen-Vittersø, Unni Vik

Utgitt: 2021
ISBN: 9788215040936

«I denne boka beveger vi oss ut av barnehagen, gjennom botaniske hager, villnis og skoger, til fjæra og ut i verdensrommet. Vi ser på mulighetene som ligger i uteområdene i og rundt byer, og hvordan kulturelt mangfold kan berike arbeidet med fagområdene i barnehagene.» (Universitetsforlaget)