Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal gi barna kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv. Barna skal også bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.  Personalet skal sørge for at barna får utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål. Barna skal få kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen. Personalets skal være bevisst på hvordan egen deltakelse kan støtte og utvide barnas tenkning rundt religiøse og kulturelle uttrykk.


Inspirasjon til eksterne nettressurser:

Hva er filosofi med barn? Hvordan gå fra undring til mer systematiske undersøkelser? Jeg har lett etter gode eksempler for å vise hvordan vi kan bruke den filosofiske verktøykassa med ulike typer spørsmål.


Kalender


En tekst om advent på flere språk. Teksten handler om hvorfor folk feirer advent og om ulike aktiviteter som foregår i adventstiden. Ta også en titt på de forskjellige språksidene der du kan finne flere ressurser, som for eksempel flere oppgaver, ordlister og lenker til filmer.


Sammen med Donald kan barn og voksne utforske og løse oppgaver for å lære om en trygg og spennende digital hverdag. I Donald-historien møter vi Donald som lærer seg nettvett ved å dumme seg ut på nettet. 


Jødisk Museum i Oslo tilbyr sesongbaserte besøk for barnehager knyttet til utvalgte jødiske høytider.


Litteraturtips:

Tittel: Religion og etikk i skole og barnehage 
Forfatter: Bente Afset og Arne Redse (red.)

Utgitt: 2019
ISBN: 9788202664824

«Skolen og barnehagen er sentrale og ufrakommelige arenaer for arbeid med viktige verdispørsmål. Denne erkjennelsen preger artiklene i denne antologien. Det dreier seg om etiske så vel som eksistensielle spørsmål.» (Cappelen Damm)


Tittel: Kristen arv og tradisjon i barnehagen 
Forfatter:Helje Kringlebotn Sødal

Utgitt: 2018
ISBN: 9788202584894

«Kristen arv og tradisjon i barnehagen omhandler emner innen kristendomskunnskap, kulturkunnskap, kulturhistorie, religionspsykologi og religionssosiologi og knytter an til kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk i barnehagelærerutdanningen. Sjette utgave av boka er supplert med nytt innhold om barns religiøsitet, religionssosiologi og merkedager .» (Cappelen Damm)


Tittel: Filosofere i barnehagen
Forfatter:Beate Børresen, Bo Malmhester

Utgitt: 2008
ISBN: 9788245006834

«Boka gir en innføring i arbeidsmåter som kan fremme tenkning og samtale om etiske, religiøse og filosofiske tema. Her er det også konkret materiale i form av tekster, leker og øvelser. Arbeidsmåtene og materialet som presenteres, er også valgt ut fra en vurdering av hvordan vi kan støtte barnas utvikling av språklige ferdigheter og sosial kompetanse.» (Fagbokforlaget)


Tittel: Religioner, mangfold og etikk i barnehagen
Forfatter: Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje

Utgitt: 2017
ISBN: 9788202567040

«Ingeborg Tveter Thoresen skriver i første del om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag. Hva samfunnet vil med barnehagen i dagens samfunn, er formulert i barnehagens samfunnsmandat slik det er formulert i barnehageloven Geir Winje skriver om høytidsmarkering som arbeidsmåte i bokas andre del. Hensikten med denne arbeidsmåten er å synliggjøre barns religions- og livssynstilhørighet på en måte som gir barn større kjennskap til hverandre. Boka gir både en innføring i arbeidsmåten og konkrete forslag til gjennomføring.» (Cappelen Damm)