Bytte avdeling

Avhengig av organisering, vil de fleste barn måtte bytte avdeling i hvert fall en gang i løpet av årene i barnehagen. Noen må også bytte to ganger. Da er det viktig at barnehagen har gode rutiner for interne overganger, slik at spesielt barna, men også foreldrene, får en trygg overgang.

De interne overgangene får kanskje ikke like mye fokus som de som begynner i barnehagen for første gang og skolestarterne, men det er en viktig overgang som må prioriteres. Rammeplanen trekker også fram de interne overgangene. «Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe» (Rammeplanen, 2017, s. 33). Det betyr at barnehagen faktisk er forpliktet til å sikre gode interne overganger.

De færreste barnehager har mulighet til at barn fra en gitt småbarnsavdeling alltid kommer til en fast storebarnsavdeling, og da må det avklares tidlig hvilke barn som skal begynne på hvilke avdelinger så tidlig som mulig. Slik kan man oppfylle kravet i rammeplanen om at barn og foresatte skal få tid og rom til å bi kjent. Barna kan få komme på besøk på sin nye avdeling, de kan ta med seg matpakker og spise der og de kan komme på lekebesøk. Slik kan de bli kjent med det fysiske rommet og kan være forberedt på hva det er som møter dem etter at de har byttet avdeling. Gjennom disse besøkene kan de også leke og treffe barna på den nye avdelingen, som er viktige relasjoner å begynne på, slik at barna kan føle trygghet når de starter der. De kan også møte personalet.

Uansett hvordan man velger å løse de interne overgangene, er det viktig at barnehagen utarbeider felles rutiner for dem. Slik kan alle barn få fine og trygge overganger. Og at å sørge for gode overganger ikke blir avhengig av at personalet på de forskjellige avdelingene husker å sette av tid til overganger, men at det er noe som alle skal og må bidra til. Overganger mellom avdelinger er også e stor overgang i barns liv, og det er viktig at barnehagen legger til rette for at disse overgangene også blir gode.