Regional ordning for lokal barnehagebasert kompetanseutvikling

Regional ordning

Regional ordning skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehager, barnehageeiere, barnehagemyndigheter, universitet og høgskoler, fylkesmenn og andre aktører i barnehagesektoren.

Regional ordning for barnehager i Oslo og Viken ble iverksatt 01.01.2019. Ordningen skal bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling gjennom lokal barnehagebaserte kompetansetiltak.

Barnehager og nettverk som deltar i regional ordning 2019-2020

Mange barnehager i Oslo og Viken deltar i regional ordning 2019-2020, enten som enkeltbarnehage eller som del av et nettverk. Barnehager og nettverk som allerede deltar i regional ordning kan søke om videreføring av oppfølging gjennom regional ordning i barnehageåret 2020-2021. Nytt meldeskjema er utarbeidet og fra 2021 er det barnehageeier som i samarbeid med UH melder behov.

Barnehager i Oslo og i Viken

I Oslo og Viken har vi nesten 2000 kommunale og private barnehager. De fleste av barnehager har jevn og god kvalitet på både innhold og pedagogisk arbeid, men også i Oslo og Viken har vi barnehager med utfordringer i sitt arbeid med kompetanseutvikling og kvalitet på sitt pedagogiske innhold og arbeid. Regional ordning er åpen for alle barnehager, men er særlig ment å støtte utviklingsarbeid for barnehager med utfordringer i sitt arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehager er virksomheter som er i konstant utvikling og endring. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, barnehagemyndigheten, og gjerne med andre og på tvers av kommuner. Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå. (Kompetansestrategi for fremtidens barnehage, s.23)

Ordningen skal sørge for et stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene (UH) og barnehagesektoren. 

Barnehagebasert kompetanseutvikling from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

Utdanningsdirektoratets nettside om ordningen (udir.no).