PRAT OM KRIG

I møte med vanskelig tematikk er det viktig å ikke overlate barn til deres egne fantasier. Å unngå visse spørsmål eller gi mangelfulle svar kan føre til unødig angst og forvirring. Voksne bør skape et trygt klima hvor barna kan stille spørsmål. På denne siden finner du noen råd om hvordan du kan snakke med barn om krigen i Ukraina.

  • Utdanningsdirektoratet – Spør, lytt, vær direkte og tydelig med erkjenn at du ikke har alle svar er et av rådene du finner på utdanningsdirektoratets nettsider
  • Mental helse – har formulert 10 enkel råd om hvordan vi som voksne kan snakke med barn om krig  
  • Redd barna– påpeker at det er viktig at vi som voksne snakker med barna om vanskelige temaer for å skape trygghet og unngå unødvendig frykt.
  • Unicef – mener det er viktig at vi som voksne tar barn på alvor, forteller sannheten, men sparer på detaljene
  • Statped – statelig senter for spesialpedagogikk har laget noen ressurser som tar hensyn til at barn har ulike språklige og kognitive utviklingsnivå.  
  • Klinikk for krisepsykologi i Bergen har også laget en engelsk og finsk versjon om hva vi bør si til barna om krige ni Ukraina.  
  • Organisasjon Voksne for barn – åpner sine ressursside med at det er viktig å formidle til barn at det er lov å være redd.  
  • Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger er opptatt av voksnes ansvar for å hjelpe barn og regulere tanker og følelser. (NY)
  • Podcasten Foreldrekoden  – psykolog Hedvig Montgomery er blant annet opptatt av at vi som voksne har lov å skru av og skjerme barn for inntrykk, men ikke tror at barna ikke får med seg både lyd og synsinntrykk.