PRAT OM KRIG

I møte med vanskelig tematikk er det viktig å ikke overlate barn til deres egne fantasier. Å unngå visse spørsmål eller gi mangelfulle svar kan føre til unødig angst og forvirring. Voksne bør skape et trygt klima hvor barna kan stille spørsmål. På denne siden finner du noen råd om hvordan du kan snakke med barn om krigen i Ukraina.