Slutte i barnehagen og begynne på skolen / Overgang barnehage-skole

Etter flere år i barnehagen, nærmer skolestart seg etter hvert. Nok en stor overgang i et lite barns liv, til et nytt sted med et annet fokus og andre tradisjoner. Det kan være vanskelig for barnehagepersonalet å forberede barna på innholdet i skolehverdagen, men de kan legge til rette for at barna møter skolen med nysgjerrighet og undring. Som rammeplanen sier: «Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner» (Rammeplanen, 2017, s. 33-34).

Hvilke rutiner og ordninger som gjelder i overgang barnehage-skole er veldig ulikt i forskjellige bydeler og kommuner, så i denne artikkelen skal det bare konstateres at det er viktig å sørge for en god overgang, god informasjonsflyt mellom barnehage og skole og å påpeke at rammeplanen legger visse føringer for hvordan det skal legges til rette for denne overgangen. Da er det viktig for den enkelte barnehage og barnehagelærer å være klar over de gjeldende rutinene i egen bydel eller kommune. Noe som riktignok er vanlig, er å organisere besøksdager i en eller annen form. Enten jevnlig i halvåret fram til skolestart, eller at det settes av en dag i forkant av sommeren.

De fleste barnehager organiserer skolestarter eller førskolegrupper i det siste året før skolestart. Her kan det bygges fellesskap og forventning i tiden før skolestart. «Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen» (Rammeplanen, 2017, s. 33). Innholdet i disse gruppene må likevel balanseres. Barna går fortsatt i barnehagen og ikke på skolen. Innholdet på derfor tilpasses deretter. Barna skal ikke nødvendigvis lære «skoleferdigheter» i den forstand, ABC og 123 og liknende. De bør heller øve seg på sosiale ferdigheter og selvstendighet, slik at de er best mulig rustet for den litt annerledes hverdagen når de begynner på skolen.

De fleste bydeler og kommuner har nedfelt i sine planer at barnehage og skole skal samarbeide om informasjonsutveksling. Dette kan skje på forskjellige måter, men innebærer gjerne en overgangssamtale, hvor barnehagelærer, foresatte og barn snakker om hvilken informasjon som skal sendes til skolen fra barnehagen.