Episode 6 er ute i verden!

«Når et barn trenger noe ekstra»

Når et barn trenger noe ekstra, må hele personalgruppen være trygge på hva som gir dette barnet gode dager. Spesialpedagog og gjest i den nyeste episoden av Mellomrommet, Tine Bøe Joheim, er opptatt av veiledning, utveksling av kunnskap og samarbeid mellom spesialpedagogen og de som er sammen med barnet hver eneste dag. Hvordan kan de ansatte i større grad dra veksler på den spesialpedagogiske kompetansen i den vanlige barnehagehverdagen?