Praksiseksempler fra samarbeidsprosjekter

Vil du vite hvorfor dere bør søke Regional ordning og hva deltakelse i Regional ordning kan bidra til? Sjekk den nyeste videoen til Maria Brennhovd og Elise Torsnes.