Lag musikk med frukt og grønnsaker


Nyttige digitale verktøy som gjør det mulig for å koble omtrent hva som helst til en datamaskin:

Fruktinstrument-Piano ( verktøyet brukt av Malin Lifvergren)- plugg ledningene inn i frukt og ta på frukten for å spille en note

Makey Makey– oppmuntrer barna til å teste og bruke fantasien. Koble USB-kabelen til PC og fest ledningene i bananer eller leire og de kan da brukes i stedet for tastaturet. For eksempel kan du spille en melodi ved hjelp av bananer.

Arduino Uno

micro:bit