Jordens dag

RESSURSER

Idébank for barnehage-bingo i naturen, bli kjent med humla, søppelplukke-tur, lag en frøball, kjøkkenhage og kompost, unngå matsvinn, lag et insekts-hotell

Registrer barnehagen din i Grønt Flagg programet

BIODIVERSITY LIFE AROUND ME– An Activity Guide for Parents/ Caregivers and Young Children-fantastiske ressurser på engelsk

Vetuva: Barns engasjement for naturen

Vetuva: Så frø av miljøbevisstheit

Vetuva: Lære kritisk tenkning

Aktiviteter for å hedre Mother Earth 

PROSJEKTER

Prosjekt jord, vann, luft, ild-Trondheim kommune-Et prosjekt av 2 åringene på Grønn gruppen, ved Iladalen barnehage

eTwinning: Naturen uten plast