Lucia-markering i barnehagen

Luciadagen den 13. desember markeres i Norge med lysopptog i barnehager. Mange baker også lussekatter.

Luciasangen

Svart senker natten seg i stall og stuer.

Solen har gått sin vei, skyggene truer.

Inn i vårt mørke hus, stiger med tente lys

Santa Lucia, Santa Lucia

Natten er mørk og stum. Me ett det suser

i alle tyste rom som vinger bruser.

Se, på vår terskel står, hvitkledd med lys i hår

Santa Lucia, Santa Lucia

Mørket skal flykte snart fra jordens daler.

Slik hun et underfullt ord til oss taler.

Dagen skal atter ny – stige av røde sky –

Santa Lucia, Santa Lucia

(Tekst: Arvid Rosén)

OPPSKRIFT PÅ LUSSEKATTER

FARGELEGGINGSIDER