Barn og barndom

Mangfald i barnelitteraturen

Publisert den

Live Håberg- USN Mange grunnar til å lese Å lese bøker i barnehagen er ei rik kjelde til inspirasjon, glede og aktivitetar. Lesing er ein særleg språkstimulerande aktivitet, noko som i seg sjølv er god grunn til å oppmuntre til leseaktiviterar med barn i alle aldrar. Samstundes rører litteraturen også ved fleire grunnleggande område i […]

Barnehagens fagområder

Fantasi-skulptur i det fysiske rommet

Publisert den

Praktisk oppgave med tema kunst, kultur og kreativitet Denne oppgaven er beskrevet av Angela Rieck – Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. ForberedelseVurder om personalet kan deles inn i grupper på tvers av avdelingene. Lag i så fall gruppene ved å telle 1,2,3. Alle 1-ere, 2-ere osv danner grupper. Hvis det føles tryggere, del inn i […]