FINN UT HVORDAN DU KAN BIDRA TIL Å GJØRE OVERGANGEN FOR NYE BARNEHAGEANSATTE SÅ SMIDIG SOM MULIG  

Å få nye barnehageansatte til å føle seg velkommen er viktig for å sikre en jevn overgang og trivsel. Her er sju tips som kan hjelpe med å skape en varm velkomst: 

1.Velkomstpakke og informasjon: Lag en velkomstpakke som inneholder informasjon om barnehagen, deres  verdier, rutiner, ansatte og andre relevante detaljer.  

2.Fadderordning: Utnevne en erfaren kollega som kan være en «fadder» for de nye ansatte. Fadderen kan hjelpe med å svare på spørsmål, gi råd og veiledning, og fungere som en støtteperson i begynnelsen. 

3.Introduksjon til teamet: Organiser en uformell sammenkomst eller lunsj der de nye ansatte kan møte resten av teamet. Gi den nyansatte mulighet til å presentere seg, og fortelle litt om seg sjøl.  

4.Tydelig opplæring og mentorstøtte: Sørg for at de nye ansatte får en grundig opplæring i barnehagens rutiner og pedagogiske tilnærming. Lag gjerne en punktliste om hva en nyansatt bør kjenne til.

5.Inkluderende arbeidsmiljø: Skap en kultur der mangfold og inkludering blir verdsatt. Oppfordre til samarbeid og kommunikasjon på tvers av teamet/ avdelingen. Arranger sosiale arrangementer, som felles lunsj. Bruk noe tid av planleggingsdager eller personalmøter til teambyggingsaktivteter.  

6.Feedback og evaluering: Ha samtaler i løpet av hverdagen med de nye ansatte for å høre hvordan de føler seg, hva som fungerer godt, og om det er noe de trenger støtte til. Ha en mer formell oppfølgingssamtale i løpet av noen måneder.  

7.Kontinuerlig støtte: Velkomstperioden bør ikke være begrenset til de første ukene. Fortsett å tilby støtte og veiledning i løpet av de første månedene, og gi de nye ansatte muligheten til å vokse og utvikle seg i rollen sin. 

Vil du vite mer, anbefaler vi å gå gjennom brosjyren utarbeidet av Idebanken. Du finner den her: