«Digger du? Digger jeg!»

Teksten ble skrevet av Constanse Elmenhorst og Sara de Zwart Valen.

Vårt digitale prosjekt «Digger du? Digger jeg!» hadde oppstart med samarbeidspartner Ann-Hege L. Waterhouse fra Oslo Met i slutten av august 2021. Vi har så langt lest artikkelen «Eksperimentelle utforskninger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper» (Waterhouse, A.-H. L et al., 2019) og kapittelet «Kneipbrød og piksler» i boken «Digitale barnehagepraksiser» (Waterhouse, A.-H. L. 2019, s. 92-112). I tillegg har vi hatt et arbeidsmøte i prosjektgruppen, hvor vi snakket om mulige veier videre, og la en plan for oppstart med personalet på et personalmøte. Møte med personalet ble en individuell og felles utforskning av møter mellom digitale uttrykk, rom, dører og mennesker. I etterkant av dette har vi eksperimentert videre med barna rundt noe av det som oppstod på personalmøtet.

Her er ett eksempel fra småbarnsavdelingen (12 barn og 4 ansatte).

Barna hadde over noen dager vært med på å ta bilder av røde ting i nærområdet vårt. Noen av disse bildene ble lagt inn i en PowerPoint med automatisk fremvisning der hvert bilde ble vist i 7 sekunder. I et lite rom (ca. 6 m2), i tilknytning til avdelingen, ble det hengt opp flere hvite skinkelerreter fra taket og ned til gulvet. To projektorer ble koblet opp til henholdsvis pc og I-pad og barnas fotografier ble projisert ut i rommet og på tekstilene.

Døren til rommet ble så åpnet og barna fikk gå inn på eget initiativ. De ansatte hadde på forhånd blitt enige om at de ikke skulle styre barnas oppmerksomhet mot rommet, men følge dem hvis de gikk inn. Møte med rommet, lyset fra projektorene, bildene og stoffene produserte bevegelser, oppdagelser, peking, lek, samtale, latter og samspill. Barna var aktive medskapere i øyeblikket.

Dette inspirerte oss videre til å skape flere romlige møter med det digitale, som vi kanskje kan fortelle mer om ved en senere anledning.

Referanser

Waterhouse, A.-H. L., (2019) Kneipbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner. I Jæger, H., Sandvik, M., Waterhouse, A.-H. L., (red.): Digitale barnehagepraksiser – Teknologier, medier og muligheter, (s.92-112) Cappelen Damm Akademisk.

Waterhouse, A.-H. L., Søyland, L., & Carlsen, K. (2019). Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper. FormAkademisk – Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk12(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2648