Språklig -og litterært utviklingsarbeid- en vei mot det flerstemte? 

Busch, B. (2012). The Linguistic Repertoire Revisited. Applied Linguistics, 33(5), 503-523. https://doi.org/10.1093/applin/ams056 

Stolpe, S, C. & Germeten, S. (2015) Aksjonsforskning: Aksjonslæring og dokumentasjon i praksisnæreprosesser. I A. M. Otterstad & A. B. Reinertsen (Red.), Metodefestival og øyeblikksrealisme- eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. (1. utg., s. 359-373). Fagbokforlaget. 

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring (udir.no) 

Åberg, A. & Taguchi Lenz, H. (2006) Lyttende pedagogikk- etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Universitetsforlaget.