Barnehagedagen 2023

Barnehagedagen 2023 arrangeres 14. marsDagen markeres over hele landet for å synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen. Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen og slagordet er «liten og stor».

Kilde:Utdanningsforbundet

Kilde:Utdanningsforbundet

Meld deg på her


Kilde: Foreldreutvalgene

Meld deg på her.


Artikler

Å oppdage verden sammen. (2023, februar 1). Foreldreutvalget for barnehager. Hentet fra https://foreldreutvalgene.no/fub/a-oppdage-verden-sammen/

Bemanning og manglende hensyn til barns beste. (n.d.). Utdanningsforbundet. Hentet fra https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/barnehage/barnehagedagen/barnehagedagen-2023-liten-og-stor/bemanning-og-manglende-hensyn-til-barns-beste/

Medlemmer av hovedutvalg for barn og unge for Bærum Arbeiderparti. (2023, februar 25). Øk grunnbemanningen i barnehagene i Bærum. Budstikka – Amedia AS. Hentet fra https://www.budstikka.no/ok-grunnbemanningen-i-barnehagene-i-barum/o/5-55-1391432

Ratama, C. (2023, februar 15). Barnehage(hver)dagen 2023. Nordnorsk debatt – Amedia AS. Hentet fra https://www.nordnorskdebatt.no/barnehage-hver-dagen-2023/o/5-124-228179

Sandgrind, S. W. (2023, januar 19). – Veldig skuffet over at man ikke ser behovet for å styrke bemanningsnormen. Barnehage.no. Hentet fra https://www.barnehage.no/bemanning-fub-utdanning/veldig-skuffet-over-at-man-ikke-ser-behovet-for-a-styrke-bemanningsnormen/240873

Skyggeflukten med liten og stor. (2023, februar 13). Foreldreutvalget for barnehager. Hentet fra https://foreldreutvalgene.no/fub/skyggeflukten-med-liten-og-stor/