Kvinnedagen i barnehagen

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars er rett rundt hjørnet. Finn ut hvordan du kan markere den i barnehagen din.
  • Les en bok om en kjent kvinne som har gjort verden til et rikere sted for oss alle, for eksempel Malala Yousafzai, Frida Kahlo eller Rosa Parks. Diskuter hva disse kvinnene gjorde og hvorfor det var viktig.
  • Lag en plakat som viser forskjellige yrker som kvinner kan ha, for eksempel leger, astronauter, politifolk eller ingeniører. Snakk om hva som kreves for å ha disse jobbene og hvorfor det er viktig at kvinner har like muligheter som menn.
  • Syng sanger som handler om likestilling og respekt for kvinner. Snakk om hva disse sangene betyr og hvorfor det er viktig å behandle alle mennesker med respekt og verdighet.
  • Lag en collage av bilder som viser ulike kvinner i ulike situasjoner, for eksempel en kvinne som jobber i en fabrikk, en kvinne som driver en bondegård eller en kvinne som spiller fotball. Diskuter hva disse kvinnene gjør og hvorfor deres arbeid er viktig.
  • Spill et spill som fokuserer på likestilling og rettferdighet. Snakk om hva disse spillene lærer oss om likestilling og hva vi kan gjøre for å hjelpe til.
  • Lag en liste over ord som beskriver sterke kvinner, for eksempel modig, tøff, smart og uavhengig. Snakk om hva disse ordene betyr og hvorfor det er viktig at kvinner er i stand til å være sterke og uavhengige.
  • Lag et drama eller en sketsj om en kjent kvinne som har forandret verden, for eksempel Marie Curie eller Jane Goodall. Diskuter hva disse kvinnene gjorde og hvorfor det var viktig.
  • Lag en liste over ting som jenter og gutter kan gjøre sammen, for eksempel å leke med dukker, bygge tårn eller tegne. Snakk om hvorfor det er viktig å ha venner av begge kjønn og å samarbeide for å oppnå felles mål.
  • Lag et kunstprosjekt som feirer kvinners bidrag til samfunnet, for eksempel en collage av kjente kvinner i historien. Snakk om hva disse kvinnene gjør og hvorfor deres bidrag er viktige.