Barnehagens fagområder

Fikk alle plass bakpå kosten på Nordigarden?

Publisert den

Gaustadgrenda barnehage deler her en historie om hvordan de tok utgangspunkt i relasjons praksis og videreførte dette til “rom og relasjoner” med fokus på barnas lek og det fysiske miljøets betydning. Barnehagen beskriver et eksempel på hvordan de tar i bruk ulike lekemiljøer og benytter udefinert materiale til å skape et inkluderendelekemiljø der alle kan […]