Barnehagens fagområder

Magi i hverdagen

Publisert den

Smertulia bruker mange ulike verktøy i hverdagen og nå skulle det «forskes» litt på hvordan man kunne bruke QR koder i aktiviteter med barna. Personalet fikk en kort introduksjon og så bare satte de i gang sitt lille utviklingsprosjekt, gnisten var tent. Lite visste de hvor dette skulle ende og hvordan de skulle favne dette […]

Barnehagens fagområder

Fikk alle plass bakpå kosten på Nordigarden?

Publisert den

Gaustadgrenda barnehage deler her en historie om hvordan de tok utgangspunkt i relasjons praksis og videreførte dette til “rom og relasjoner” med fokus på barnas lek og det fysiske miljøets betydning. Barnehagen beskriver et eksempel på hvordan de tar i bruk ulike lekemiljøer og benytter udefinert materiale til å skape et inkluderendelekemiljø der alle kan […]