Barns medvirkning

Lesson study i barnehagen

Publisert den

Anne-Line Bjerknes- Universitetet i Sørøst-Norge «Lesson study» er en metode som man kan benytte for å sette i gang utviklingsprosesser i egen barnehage/skole. Metoden er japansk og har fått stor internasjonal oppmerksomhet fordi den har gitt svært gode resultater i matematikkundervisningen i japanske skoler. Det er flere norske skoler som har tatt i bruk metoden, […]

Barnehagens fagområder

Fikk alle plass bakpå kosten på Nordigarden?

Publisert den

Gaustadgrenda barnehage deler her en historie om hvordan de tok utgangspunkt i relasjons praksis og videreførte dette til “rom og relasjoner” med fokus på barnas lek og det fysiske miljøets betydning. Barnehagen beskriver et eksempel på hvordan de tar i bruk ulike lekemiljøer og benytter udefinert materiale til å skape et inkluderendelekemiljø der alle kan […]