Fantasi-skulptur i det fysiske rommet

Praktisk oppgave med tema kunst, kultur og kreativitet

Denne oppgaven er beskrevet av Angela Rieck – Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

Forberedelse
Vurder om personalet kan deles inn i grupper på tvers av avdelingene. Lag i så fall gruppene ved å telle 1,2,3. Alle 1-ere, 2-ere osv danner grupper.

Hvis det føles tryggere, del inn i grupper avdelingsvis. Hver gruppe velger så et rom i barnehagen.  

Oppgave:
Lag en fantasi-skulptur eller objekt med ting du finner i rommet du oppholder deg i.

Fantasien kjenner ingen begrensninger, alt er mulig. «Tingen» blir til i en felles skapelses-prosess. Gi skulpturen/objektet et navn til slutt. Presenter for de andre gruppene i en felles visnings-runde. Fortell om prosessen og «tingen».

Refleksjon etterpå i fellesskap:

  • Hvordan har deres møte med materiale i rommet inspirert til å skape en skulptur?
  • Hvilke assosiasjoner fikk dere?
  • Hvordan kan en slik prosess stimulere barns fantasi og sanselighet?
  • Hvordan kan denne prosessen knyttes til estetiske uttrykk?
  • På hvilken måte kan «anerkjennelse» og «demokrati» kobles til en slik gruppeprosess?