Magi i hverdagen

Smertulia bruker mange ulike verktøy i hverdagen og nå skulle det «forskes» litt på hvordan man kunne bruke QR koder i aktiviteter med barna. Personalet fikk en kort introduksjon og så bare satte de i gang sitt lille utviklingsprosjekt, gnisten var tent. Lite visste de hvor dette skulle ende og hvordan de skulle favne dette – og resultatet ble en fantastisk opplevelse for barna, og en utrolig god mestringsfølelse for dem selv også. QR koder ble valgt som utforskningsarena, og dette viste seg å bli både spennende og enklere enn de trodde. Dette skapte ett stort engasjement i barnegruppen.

Smertulia barnehage tar i bruk QR kode og lar barna leke med digitale flater

Personalet beskriver aktiviteten som ble gjort i Smertulia barnehage, på en avdeling med 20 barn i alder 4-5 år:

Vi bestemte oss for å lage QR-koder med ulike aktiviteter til en aktivitetsløype i forbindelse med Halloween feiring i barnehagen. I aktivitetsløypen var det bilder vi tidligere har brukt og som barna er kjent med. Bildene ble nå gjort om til QR koder, som måtte «leses» før man visste hva oppgaven gikk ut på.

Aktivitetsløypen var spennende og barna deltok med stor iver, det var ekstra spennende når man skulle gå til neste aktivitet – for hva skulle man gjøre der? Først måtte jo QR koden leses før man visste hva neste oppgave var. 

Vil du vite hva vi i Smertulia barnehage gjorde? Da må du skanne QR-kodene:

Aktivitetsløypen avsluttet med bokstaver, hvilket ord gjemte seg bak QR kodene?

Vil du prøve?

  • Det finnes mange QR Code generatorer. Vi brukte en som heter QR koder
  • Last inn bilde du ønsker å generere QR kode på, og lagre dette for å skrive ut.
  • QR kodene henges opp rundt i aktivitetsløype, og scannes med kamera etter hvert som barna beveger seg rundt.
  • Aktivitetene som barna skal gjøre, vises bak hver QR kode på skjermen

Hva nå?

Da vi var ferdige med å løse bokstavkodene fikk vi en sms fra «heksa». Hun fortalte at det ventet en overraskelse inne i barnehagen og at alle barna måtte følge med på de beskjedene som kom fra heksa – beskjeden ble denne gang gitt på SMS og de voksne synkroniserte dette på en perfekt måte. Det gjorde vi for å skape magi i barnehagehverdagen. 

I den første beskjeden fra heksa sto det at alle barna skulle inn, kle av seg yttertøy, vaske hender og vente i garderoben. Enda en hemmelig beskjed! Denne gangen var det et bilde … Av en sjokolade, en is og drops. Et og et barn fikk sett på den hemmelige meldingen, men hva kunne dette bety? Da barna kom inn på avdelingen oppdaget de sekken på taket! Og vi avsluttet aktivitetsløypen med film og godterier fra heksa. 

Dette ble en magisk dag med mye spenning og humor for store og små. Alle barn og voksne var pålogget på samme frekvens gjennom hele aktiviteten. Det ble brukt ulike digitale verktøy med stor suksess.

I tillegg til å knytte denne aktiviteten til flere av fagområdene i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, blir den knyttet til Helsedirektoratet anbefalinger om fysisk aktivitet for barn. 

Personalet er nå i full gang med å planlegge hvordan man kan knytte QR koder opp mot adventstiden i barnehagen. Det er idemyldring på julekalenderforslag, aktiviteter og barnehagen undersøker nå hva de har av gammelt materiell som kan brukes på en ny måte. 

Smertulia barnehage
Smertulia barnehage i Fredrikstad er med i nettverk med 6 andre barnehager, som samarbeider med Høgskolen i Østfold (ReKomp). Barnehagene har satsning på IKT og bruker ulike IKT verktøy der barna er produsenter.