Barnehagens fagområder

Fantasi-skulptur i det fysiske rommet

Publisert den

Praktisk oppgave med tema kunst, kultur og kreativitet Denne oppgaven er beskrevet av Angela Rieck – Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. ForberedelseVurder om personalet kan deles inn i grupper på tvers av avdelingene. Lag i så fall gruppene ved å telle 1,2,3. Alle 1-ere, 2-ere osv danner grupper. Hvis det føles tryggere, del inn i […]