Barnehagens fagområder

Fantasi-skulptur i det fysiske rommet

Publisert den

Praktisk oppgave med tema kunst, kultur og kreativitet Denne oppgaven er beskrevet av Angela Rieck – Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold. ForberedelseVurder om personalet kan deles inn i grupper på tvers av avdelingene. Lag i så fall gruppene ved å telle 1,2,3. Alle 1-ere, 2-ere osv danner grupper. Hvis det føles tryggere, del inn i […]

Barnehagens fagområder

Magi i hverdagen

Publisert den

Smertulia bruker mange ulike verktøy i hverdagen og nå skulle det «forskes» litt på hvordan man kunne bruke QR koder i aktiviteter med barna. Personalet fikk en kort introduksjon og så bare satte de i gang sitt lille utviklingsprosjekt, gnisten var tent. Lite visste de hvor dette skulle ende og hvordan de skulle favne dette […]