Barn og barndom

Mangfald i barnelitteraturen

Publisert den

Live Håberg- USN Mange grunnar til å lese Å lese bøker i barnehagen er ei rik kjelde til inspirasjon, glede og aktivitetar. Lesing er ein særleg språkstimulerande aktivitet, noko som i seg sjølv er god grunn til å oppmuntre til leseaktiviterar med barn i alle aldrar. Samstundes rører litteraturen også ved fleire grunnleggande område i […]

Barns medvirkning

Lesson study i barnehagen

Publisert den

Anne-Line Bjerknes- Universitetet i Sørøst-Norge «Lesson study» er en metode som man kan benytte for å sette i gang utviklingsprosesser i egen barnehage/skole. Metoden er japansk og har fått stor internasjonal oppmerksomhet fordi den har gitt svært gode resultater i matematikkundervisningen i japanske skoler. Det er flere norske skoler som har tatt i bruk metoden, […]