Fikk alle plass bakpå kosten på Nordigarden?

En fortelling om en heks, en kost, en drage – OG gjeng med ivrige 2-3 åringer, pluss et personale som liker å ha det gøy på jobb!

Gaustadgrenda barnehage er en fireavdelings barnehage, lokalisert i Fredrikstad (Fredrikstad kommune, 2020) og er en praksisbarnehage som samarbeider med Høgskolen i Østfold. Barnehagens målsetting er at barna skal oppleve og erfare varme, lekne, inkluderende og tillitsfulle relasjoner til voksne i barnehagen. Musikk og dramalek inspirert av god barnelitteratur utgjør en stor del av barnehagehverdagen, der språk har vært et gjennomgående satsingsområde i mange år.

Gaustadgrenda barnehage deler her en historie om hvordan de tok utgangspunkt i relasjons praksis og videreførte dette til “rom og relasjoner” med fokus på barnas lek og det fysiske miljøets betydning. Barnehagen beskriver et eksempel på hvordan de tar i bruk ulike lekemiljøer og benytter udefinert materiale til å skape et inkluderende
lekemiljø der alle kan delta ut i fra sine forutsetninger og kompetanse.

Den gode relasjonspraksis i Gaustadgrenda barnehage, Rom og relasjoner


Barnehagen startet utviklingsarbeid i 2018 hvor hovedfokus var «Den gode relasjonspraksis i Gaustadgrenda barnehage». I 2019-2022 er utviklingsarbeidet videreført med tema «Rom og relasjoner» hvor det er fokus på barns lek og det fysiske miljøets betydning for barnets psykiske helse. Gjennom å skape ulike lekemiljøer og bruk av udefinerbart materiale ønsker vi å skape et inkluderende lekemiljø hvor alle kan delta ut i fra sine forutsetninger og kompetanse, forteller Gaustadgrenda barnehage.

Viktigheten av å ha noe å samhandle om –utviklet seg til prosjekt « Forteller og leseglede»

I Gaustadgrenda startet vi i 2019 opp med «forteller og leseglede» som overordnet felles tittel for alle avdelingene, for å videreutvikle språkarbeidet i barnehagen. Bøker har en viktig språkstimulerende effekt fordi barna møter varierte mønster for språkbruk både i høytlesingen og i samtaler i forbindelse med lesingen. Vi erfarer at litteratur og høytlesing er en viktig inspirasjonskilde i barnas kreative hverdag, og et godt utgangspunkt for lek, prosjekter, samtaler og videre fabulering. Nye ”historier” blir til… og spennende bidrag tilføres rolleleken. Barnehagen er opptatt av å ha et godt utvalg av gode barnebøker tilgjengelig for barna og inngår i år et samarbeid med Fredrikstad bibliotek.

Gjennom prosjektet «forteller og leseglede» vil Gaustadgrenda barnehage:


 Introdusere barna for god og variert barnelitteratur. Pirre barns nysgjerrighet og leselyst ved daglig fokus på fortelling og høytlesning, samtale om tekst og bilde
 Jobbe prosjektrettet med utgangspunkt i litteraturen hvor barns interesser og initiativ viser vei
 Gi barna tid til å erfare, oppleve og leke ut eventyrene/historiene
 Planlegge for gode fellesskapsopplevelser som inviterer til samtale og refleksjon om det som opptar barna underveis
 Benytte dokumentasjon som grunnlag for samtale og refleksjon sammen med barna (gjenkalling).

Les mer om hva Gaustadgrenda barnehage gjorde her (LINK TIL PDF)