Hvordan snakke med barn om krig?

I møte med vanskelig tematikk er det viktig å ikke overlate barn til deres egne fantasier. Å unngå visse spørsmål eller gi mangelfulle svar kan føre til unødig angst og forvirring. Voksne bør skape et trygt klima hvor barna kan stille spørsmål. På denne siden finner du noen råd om hvordan du kan snakke med barn om krigen i Ukraina.

UTDANNINGSDIREKTORATET


MENTAL HELSE


REDD BARNA


UNICEF


STATPED


KLINIKK FOR KRISEPSYKOLOGI-HVA SIER VI TIL BARNA?


ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN


PODCASTEN FORELDREKODEN


PODCASTEN VELFERDSPODDEN