Hvordan kan du jobbe med området natur, miljø og teknologi?

1.Ta barna ut i naturen for å undersøke og lære om planter, dyr, vær og andre naturfenomener. Når dere er på tur, kan dere samle blader og steiner, eller lære om dyr og insekter i nærmiljøet.

2.Bruk matematikk, kunst og skriving for å lære om bærekraftig livsstil. For eksempel kan barna lære om hvordan man kan spare på vannet eller energien ved å telle antall minutter de bruker når de vasker hender.

3.Dyrk mat. Barna kan dyrke mat i små hager eller kjøkkenhager. Dette kan hjelpe barna med å lære om hva som trengs for å dyrke mat og hvordan man kan være selvforsynt med mat.

4.Delta i miljøprosjekter. Barnehagen kan delta i lokale eller nasjonale miljøprosjekter, som for eksempel å samle inn plastflasker eller plante trær.

5.Gjør barnehager grønnere: Barnehagen kan ha et klimavennlig kjøkken eller bruke miljøvennlige rengjøringsmidler.

6.Organiser en natursti: Barna kan lage en natursti i nærmiljøet deres. De kan undersøke og merke trær, planter, dyr og andre naturfenomener langs stien. De kan også lage skilt og plakater som forklarer hva de har funnet.

7.Lag miljøteater: Barna kan lage en forestilling om miljøproblemer og løsninger. De kan undersøke og lære om forurensning, avfallshåndtering, klimaendringer og andre miljørelaterte temaer, og deretter lage en forestilling for å dele det de har lært med andre.

8.Fokuser på gjenbruk: Barna kan lære om gjenbruk ved å samle inn og gjenbruke avfall. De kan lage kunstverk og leker av det de har samlet inn, og de kan lære om hvordan gjenbruk kan hjelpe miljøet.

ORDLISTE FINNER DU HER.

LITTERATURTIPS & EKSTERNE RESSURSER FINNER DU HER.