Fortellinger fra barnehagene

OsloVikenBarnehager(OVB) ønsker å være en digital delingsplattform der barnehagene i regionen, universitetene og høgskoler kan dele ut fortellinger og dele sine erfaringer og kompetanse.

Ulike tema der vi har skrevet praksisfortelling:
Digital praksis I Livsmestring og helse I Pedagogisk dokumentasjon I Barnehagens fagområder I Planlegging og vurdering I Lek I Læring I Kunst, kultur og kreativitet

Språklig -og litterært utviklingsarbeid- en vei mot det flerstemte? 

Mange barnehager har vært gjennom utviklingsarbeid av ymse slag, men hva gjør man egentlig når man står på stedet hvil. Hvordan kan vi finne fram til alle stemmene i en barnehage? For å nå fram til et vellykket språkarbeid som kommer alle barn til gode, trenger man å finne fram til engasjementet hos de ansatte. I denne teksten vil jeg ha fokus på to episoder fra praksis for å belyse hvordan vi arbeidet for å få frem det flerstemte.  


Fire suksesskriterier for å videreutvikle personalets digitale kompetanse

A-hus barnehagene har i et partnerskap med OsloMet, gjennom «Regional ordning» (Re-komp) arbeidet med å utvikle personalets digitale kompetanse. Parallelt med det praktiske arbeidet har styrer arbeidet grundig med forankring av personalet. 


Fra mønsterbord til leirestasjon

Myrertoppen barnehage ønsket å endre og videreutvikle barnehagens fysiske miljø gjennom partnerskapet med OsloMet innenfor «Regional ordning» (Re-komp).  I dette arbeidet inkluderte de en demokratiskprosess hvor også barnas stemmer ble hørt. 


Digitale verktøy i barnehagen

Stop Motion Studio, Book Creator, Animated Drawings og menneskekroppen, er bare noen av de verktøyene og appene som Malin bruker i eget arbeid som pedagogisk leder i barnehagen, og i noen av sine samarbeid med barnehagene i “Regional ordning” (Re-komp).


Tips og triks med Malin Lifvergren

Malin er engasjert i flere partnerskap i «Regional ordning» (Re-komp). Hun er spesielt opptatt i hvordan digitale verktøy kan berike og utvikle vår pedagogiske praksis. 


«Digger du? Digger jeg!»

Utgangspunktet for utviklingsarbeidet i dette partnerskapet var et ønske fra barnehagen om en individuell og felles utforskning av møter mellom digitale uttrykk, rom, dører og mennesker. Her forteller barnehagen om hvordan dette prosjektet fikk sitt uttrykk på småbarnsavdelingen. 


Padlet – et nyttig verktøy når barnehagen skal utvikle sin kompetanse

Dosent Kristin Holte Haug (OsloMet) har i flere partnerskap i «Regional ordning» (Re-komp) benyttet padlet som et verktøy for både å dokumenter faglige prosesser, både hos den enkelte ansatte og i den kollektive prosessen barnehagen går igjennom i et utviklingsarbeid. 


Myter om flerspråklighet

Denne teksten diskuterer viktigheten av å bruke morsmålet som en del av ens identitet, både for barn og voksne.


Magi i hverdagen

Denne teksten viser hvordan Smertulia barnehage tar i bruk QR koder og lar barna leke med digitale flater.


Fantasi-skulptur i det fysiske rommet

Denne teksten viser en praktisk oppgave med tema kunst, kultur og kreativitet og går ut på å lage en fantasi-skulptur. 


Fikk alle plass bakpå kosten på Nordigarden?

Denne teksten viser hvordan Gaustadgrenda barnehage tar i bruk ulike lekemiljøer og benytter udefinert materiale til å skape et inkluderende lekemiljø der alle kan delta ut i fra sine forutsetninger og kompetanse. 


Månedsbrev som en video

Denne videoen laget av Malin Lifvergren viser hvordan barnehager kan bruke video format for å vise det som ble gjort for foreldregruppen.


Lesson study i barnehagen

Denne teksten viser hvordan og hvorfor Sentrum barnehage bruker “lesson study” metoden for å skape interesse for natur hos barn og ansatte. 


Mangfald i barnelitteraturen

Mange kan finne nokon å kjenne seg att i i dei norske barnebøkene. Å kjenne seg annleis, å ikkje passe inn, er noko som ofte blir tematisert, og denne kjensla er framstilt på eit utal ulike måtar. Men korleis det er å bla opp i barnebøker der ingen liknar deg? Live Håberg fra Universitetet i Sør-Øst-Norge (USN) har skreve ein artikkel kor ho kommer med refleksjoner og nokre tips rundt dette teamet.


Mat- og måltidsrutiner – en pedagogisk ressurs i barnehager

Denne teksten gir noen tanker og ideer om hvordan etablerte mat- og måltidsrutiner kan utvikles til å bli en arena for pedagogisk arbeid med mat og måltider i tråd med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse i rammeplan for barnehager, og med helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehager.